Giới thiệu

Giá trị cốt lõi

2018-06-03 02:57:46

Tại Vietcomreal chúng tôi cam kết các hành động của chúng tôi đều dựa trên các giá trị nền tảng thể hiện bản chất và phương châm hoạt động:
Con người: Chính trực – Hiệu quả – Chuyên nghiệp
Sáng tạo: Mang đến những giá trị khác biệt cho cộng đồng, xã hội
Tôn trọng: Tôn trọng những giá trị đạo đức, hành xử trong công việc cũng như trong những mối quan hệ
Mối liên hệ: Luôn giữ mối quan hệ với khách hàng, đối tác trên cơ sở mang đến cho nhau những giá trị tốt nhất

Chia sẻ :

Giới thiệu khác